213 014 70 94

Υποστήριξη σε όλη την Αττική

 • Αξιόπιστες υπηρεσίες

  υποστήριξης Η/Υ και
  περιφερειακών στο χώρο σας

 • Παροχή υπηρεσιών

  από εξειδικευμένους μηχανικούς
  σε πολύ χαμηλές χρεώσεις

 • Άμεση και αποτελεσματική

  τεχνική υποστήριξη
  σε οικιακούς και εταιρικούς χρήστες

 • Υπηρεσίες No fix / No fee!

  Καμία χρέωση εάν δεν γίνει
  επίλυση του προβλήματος

Servers

Στοιχεία Επικοινωνίας

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας κάθε μέρα από Δευτέρα έως και Σάββατο από 09.00 π.μ έως 09.00μ.μ

213 014 70 94

info@datapro.gr

7 Λόγοι
για να καλέσετε την Datapro

 • Ερχόμαστε στο χώρο σας

  Ερχόμαστε στο σπίτι ή στο γραφείο και δίνουμε άμεσα λύση.

 • Εξυπηρέτηση Αυθημερόν

  Έχετε κάποιο επείγον πρόβλημα;
  Μπορούμε να επέμβουμε την ίδια ημέρα.

 • Εγγυημένη Εργασία

  Επιλύουμε κάθε σας πρόβλημα εγγυημένα και αξιόπιστα.

 • PCs,Laptops & Servers

  Οι εξειδικεύμενοι τεχνικοί μας υποστηρίζουν όλες τις τεχνολογίες.

 • Καθορισμένα Ραντεβού

  Καμία αναμονή, τα ραντεβού μας μαζί σας είναι συγκεκριμένα.

 • Χωρίς Ορολογίες,απλά Ελληνικά

  Εξηγούμε σε σας κάθε μας ενέργεια με απλά λόγια.

 • Αξιοπιστία & Εντιμότητα

  Όλες οι απαραίτητες εργασίες γίνονται παρουσία σας από τους εξειδικευμένους τεχνικούς μας.

Υποστήριξη σε όλη την Αττική
213 014 70 94

 

Αν και η τεχνολογία του virtualization έχει κάνει την εμφάνισή της εδώ και πολλά χρόνια, η τρέχουσα συγκυρία είναι αυτή που τη φέρνει στο προσκήνιο, δίνοντάς της μάλιστα πρωταγωνιστικό ρόλο.
Στη σημερινή εποχή, η μείωση του κόστους λειτουργίας μίας επιχείρησης είναι επιτακτική ανάγκη. Η κάθε εταρεία θα πρέπει να προσαρμοστεί στα νέα οικονομικά δεδομένα διατηρώντας παράλληλα την αποτελεσματικότητα και την παραγωγικότητά της μειώνοντας όμως τα κόστη της.
Τα οφέλη του Virualization
DataPro
 1. Αποδοτικότερη χρήση του Hardware
  Με το virtualization επιτυγχάνουμε - βελτιστοποιούμε τη χρήση του hardware εκμεταλευόμενοι πλήρως τις δυνατότητες του. Οι σύγχρονοι servers έχουν πολύ υψηλές επιδόσεις οι οποίες δεν αξιοποιούνται πλήρως από τις εφαρμογές.
 2. Ευελιξία ανεξάρτητων λειτουργιών
  Με το virualization μπορούμε να ανεξαρτητοποιήσουμε εφαρμογές που στηρίζουν λειτουργείες της επιχείρησης οι οποίες δεν συνδέονται μεταξύ τους και για αυτό το λόγο δεν χρειάζεται να επηρεάζουν η μία τη λειτουργεία της άλλης ή να βασίζονται στο ίδιο λειτουργικό σύστημα. Π.χ. ο email server \\\"τρέχει σε μία μηχανή, η εφαρμογή οικονομικής διαχείρισης σε μία άλλη, η βάση δεδομένων σε μία άλλη με λειτουργικό open source κ.ο.κ. Η δυσλειτουργία για οποιδήποτε λόγο (π.χ. κάποιο bug) μιας μηχανής, σε καμία περίπτωση δεν επηρεάζει την άλλη.
 3. Οικονομία στη χρήση πόρων
  Με το virtualization δεν χρειάζεται να δεσμεύουμε hardware το οποίο θα χρησιμοποιηθεί μόνο σε στιγμές αιχμής ζήτησης. Επίσης μειώνεται το κόστος διαχείρισης και συντήρησης και η κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας σπό τη χρήση λιγότερων φυσικών servers.
 4. Ασφάλεια και Disaster Recovery
  Οι virtual μηχανές έχουν τη δυνατότητα να λαμβάνονται backup σαν σύνολο (λογιμσικό server - εφαρμογές - ρυθμίσεις) και έτσι είναι πολύ εύκολο να μεταφερθούν σε ένα άλλο περιβάλλον (το οποίο φυσικά είναι παραμετροποιημένο να \\\"φιλοξενεί\\\" τέτοιες μηχανές) και η επιχείρηση να συνεχίσει απρόσκοπτα τη λειτουργία της σε περίπτωση καταστροφής του hardware.
SERVER VIRTUALIZATION: Είναι η μετατροπή ενός αριθμού φυσικών servers σε εικονικούς και η συγκέντρωση πολλών εικονικών servers σε έναν φυσικό. Αποτέλεσμα είναι να μειώνεται το λειτουργικό κόστος αφού χρειαζόμαστε λιγότερο hardware, και κατ` επέκταση να μειώνονται οι ανάγκες σε φυσικό χώρο, η κατανάλωση ενέργειας και οι ανάγκες ψύξης.
DESKTOP VIRTUALIZATION:Οι παραδοσιακοί προσωπικοί υπολογιστές αντικαθίστανται με κεντρικά virtual desktops που βρίσκονται σε κεντρικά συστήματα και προσπελαύνονται πάνω από το δίκτυο. Οι υπολογιστές των χρηστών μπορούν να είναι μηχανήματα παλαιότερης τεχνολογίας ή φθηνά μηχανήματα χωρίς ιδιαίτερες απαιτήσεις και χωρίς σκληρό δίσκο (thin clients) με αποτέλεσμα χαμηλή επένδυση, μείωση της κατανάλωσης ενέργειας, ακόμα και του θορύβου. Δεν υπάρχει ανησυχία για την καταστροφή ενός υπολογιστή, αφού τίποτα δεν είναι αποθηκευμένο τοπικά, κάτι που προσφέιρει υψηλή ασφάλεια και προστασία.