213 014 70 94

Υποστήριξη σε όλη την Αττική

 • Αξιόπιστες υπηρεσίες

  υποστήριξης Η/Υ και
  περιφερειακών στο χώρο σας

 • Παροχή υπηρεσιών

  από εξειδικευμένους μηχανικούς
  σε πολύ χαμηλές χρεώσεις

 • Άμεση και αποτελεσματική

  τεχνική υποστήριξη
  σε οικιακούς και εταιρικούς χρήστες

 • Υπηρεσίες No fix / No fee!

  Καμία χρέωση εάν δεν γίνει
  επίλυση του προβλήματος

Για την Επιχείρηση
Υπηρεσίες Πληροφορικής

 • Εξειδικευμένοι Τεχνικοί
 • Επέμβαση την ίδια ημέρα
 • Συμβόλαια Συντήρησης
 • Servers
 • Δίκτυα
Περισσότερα..

Για το Σπίτι
Υπηρεσίες Υπολογιστών

 • Αξιόπιστα
 • Γρήγορα
 • Φιλικά
Περισσότερα..

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Ο τεχνικός μας έρχεται στο χώρο σας για την σύνδεση και εγκατάσταση του υπολογιστή σας και οποιουδήποτε περιφερειακού (εκτυπωτής, πολυμηχάνημα, scanner, fax, webcams κλπ.) και σας δείχνει τις βασικές λειτουργίες τους για τη σωστή χρήση

Περισσότερα..

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

 • Microsoft Windows Server 2016
 • Microsoft Windows Server 2012
 • Microsoft Windows Server 2008
 • Microsoft Windows Server 2003
 • Microsoft Windows 10
 • Microsoft Windows 8
 • Microsoft Windows 7
Περισσότερα..

ΔΙΚΤΥΑ

Ειδικευόμαστε στην παροχή υπηρεσιών σχετικών με δίκτυα. Οι πολύ καλά καταρτισμένοι μηχανικοί μας όχι μόνο επιλύουν τα καθημερινά ζητήματα αλλά και εξετάζουν τις γενικές επιχειρησιακές διαδικασίες και είναι σε θέση να προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για την αξιοποίηση της υποδομής σας.

Περισσότερα..

VIRTUALIZATION

Στη σημερινή εποχή, η μείωση του κόστους λειτουργίας μίας επιχείρησης είναι επιτακτική ανάγκη. Η κάθε εταρεία θα πρέπει να προσαρμοστεί στα νέα οικονομικά δεδομένα διατηρώντας παράλληλα την αποτελεσματικότητα και την παραγωγικότητά της μειώνοντας όμως τα κόστη της.

Περισσότερα..

7 Λόγοι
για να καλέσετε την Datapro

 • Ερχόμαστε στο χώρο σας

  Ερχόμαστε στο σπίτι ή στο γραφείο και δίνουμε άμεσα λύση.

 • Εξυπηρέτηση Αυθημερόν

  Έχετε κάποιο επείγον πρόβλημα;
  Μπορούμε να επέμβουμε την ίδια ημέρα.

 • Εγγυημένη Εργασία

  Επιλύουμε κάθε σας πρόβλημα εγγυημένα και αξιόπιστα.

 • PCs,Laptops & Servers

  Οι εξειδικεύμενοι τεχνικοί μας υποστηρίζουν όλες τις τεχνολογίες.

 • Καθορισμένα Ραντεβού

  Καμία αναμονή, τα ραντεβού μας μαζί σας είναι συγκεκριμένα.

 • Χωρίς Ορολογίες,απλά Ελληνικά

  Εξηγούμε σε σας κάθε μας ενέργεια με απλά λόγια.

 • Αξιοπιστία & Εντιμότητα

  Όλες οι απαραίτητες εργασίες γίνονται παρουσία σας από τους εξειδικευμένους τεχνικούς μας.

 • Επικοινωνία - Τηλ. 6973319803

Υποστήριξη σε όλη την Αττική
213 014 70 94