213 014 70 94

Υποστήριξη σε όλη την Αττική

 • Αξιόπιστες υπηρεσίες

  υποστήριξης Η/Υ και
  περιφερειακών στο χώρο σας

 • Παροχή υπηρεσιών

  από εξειδικευμένους μηχανικούς
  σε πολύ χαμηλές χρεώσεις

 • Άμεση και αποτελεσματική

  τεχνική υποστήριξη
  σε οικιακούς και εταιρικούς χρήστες

 • Υπηρεσίες No fix / No fee!

  Καμία χρέωση εάν δεν γίνει
  επίλυση του προβλήματος

Servers

Στοιχεία Επικοινωνίας

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας κάθε μέρα από Δευτέρα έως και Σάββατο από 09.00 π.μ έως 09.00μ.μ

213 014 70 94

info@datapro.gr

7 Λόγοι
για να καλέσετε την Datapro

 • Ερχόμαστε στο χώρο σας

  Ερχόμαστε στο σπίτι ή στο γραφείο και δίνουμε άμεσα λύση.

 • Εξυπηρέτηση Αυθημερόν

  Έχετε κάποιο επείγον πρόβλημα;
  Μπορούμε να επέμβουμε την ίδια ημέρα.

 • Εγγυημένη Εργασία

  Επιλύουμε κάθε σας πρόβλημα εγγυημένα και αξιόπιστα.

 • PCs,Laptops & Servers

  Οι εξειδικεύμενοι τεχνικοί μας υποστηρίζουν όλες τις τεχνολογίες.

 • Καθορισμένα Ραντεβού

  Καμία αναμονή, τα ραντεβού μας μαζί σας είναι συγκεκριμένα.

 • Χωρίς Ορολογίες,απλά Ελληνικά

  Εξηγούμε σε σας κάθε μας ενέργεια με απλά λόγια.

 • Αξιοπιστία & Εντιμότητα

  Όλες οι απαραίτητες εργασίες γίνονται παρουσία σας από τους εξειδικευμένους τεχνικούς μας.

Υποστήριξη σε όλη την Αττική
213 014 70 94

Ασφάλεια Συστημάτων και Δικτύων
DataPro

Η ανοικτή επικοινωνία μέσω internet απαιτεί τη μεγαλύτερη δυνατή ασφάλεια και προστασία από ανεπιθύμητους ή κακόβουλους εισβολείς, που μπορούν να προκαλέσου ζημιές μεγάλου κόστους. Η ασφάλεια ενός συστήματος ή ενός δικτύου δεν είναι απλό θέμα και γι' αυτό πρέπει να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά μόνο από επαγγελματίες που μπορούν να εξασφαλίσουν το βέλτιστο αποτέλεσμα.

Οι υπηρεσίες Ασφάλειας Συστημάτων και Δικτύων περιλαμβάνουν
DataPro
 • Εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας Firewalls
 • Εγκατάσταση και ρύθμιση λογισμικού προστασίας από επιθέσεις από ιούς
 • Καθαρισμός και αποκατάσταση βλάβης από επιθέσεις ιών
 • Λήψη αντιγράφων ασφαλείας (backup)
 • Εφαρμογή διαδικασιών ασφάλειας σε δίκτυο υπολογιστών (Δικαώματα χρηστών, ασφάλεια αρχείων κ.α.)