213 014 70 94

Υποστήριξη σε όλη την Αττική

 • Αξιόπιστες υπηρεσίες

  υποστήριξης Η/Υ και
  περιφερειακών στο χώρο σας

 • Παροχή υπηρεσιών

  από εξειδικευμένους μηχανικούς
  σε πολύ χαμηλές χρεώσεις

 • Άμεση και αποτελεσματική

  τεχνική υποστήριξη
  σε οικιακούς και εταιρικούς χρήστες

 • Υπηρεσίες No fix / No fee!

  Καμία χρέωση εάν δεν γίνει
  επίλυση του προβλήματος

Desktops

Στοιχεία Επικοινωνίας

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας κάθε μέρα από Δευτέρα έως και Σάββατο από 09.00 π.μ έως 09.00μ.μ

213 014 70 94

info@datapro.gr

7 Λόγοι
για να καλέσετε την Datapro

 • Ερχόμαστε στο χώρο σας

  Ερχόμαστε στο σπίτι ή στο γραφείο και δίνουμε άμεσα λύση.

 • Εξυπηρέτηση Αυθημερόν

  Έχετε κάποιο επείγον πρόβλημα;
  Μπορούμε να επέμβουμε την ίδια ημέρα.

 • Εγγυημένη Εργασία

  Επιλύουμε κάθε σας πρόβλημα εγγυημένα και αξιόπιστα.

 • PCs,Laptops & Servers

  Οι εξειδικεύμενοι τεχνικοί μας υποστηρίζουν όλες τις τεχνολογίες.

 • Καθορισμένα Ραντεβού

  Καμία αναμονή, τα ραντεβού μας μαζί σας είναι συγκεκριμένα.

 • Χωρίς Ορολογίες,απλά Ελληνικά

  Εξηγούμε σε σας κάθε μας ενέργεια με απλά λόγια.

 • Αξιοπιστία & Εντιμότητα

  Όλες οι απαραίτητες εργασίες γίνονται παρουσία σας από τους εξειδικευμένους τεχνικούς μας.

Υποστήριξη σε όλη την Αττική
213 014 70 94

Ανάκτηση Δεδομένων
DataPro

 

Εάν διαγράψατε δεδομένα ή διαμορφώσατε πρόσφατα από έναν λειτουργικό σκληρό δίσκο είναι πιθανό να μπορέσουμε να ανακτήσουμε τα δεδομένα σας. Θα έρθουμε στο χώρο σας και θα προσπαθήσουμε να ανακτήσουμε τα δεδομένα σας. Αν δεν τα καταφέρουμε, θα πάρουμε το σκληρό σας δίσκο στα γραφεία μας όπου θα χρησιμοποιήσουμε τον ειδικό εξοπλισμό που διαθέτουμε για να προσπαθήσουμε να ανακτήσουμε τα δεδομένα σας.

Ανάκτηση Κωδικών

Αν ξεχάσατε τον κωδικό πρόσβασης στα Windows ή ξεχάσατε τον κωδικό ανοίγματος ενός εγγράφου μπορούμε να ανακτήσουμε οποιοδήποτε κωδικό είναι αποθηκευμένος στον υπολογιστή σας.

 

Κρατήστε τα προσωπικά σας δεδομένα ή τα επαγγελματικά σας έγγραφα με ασφαλή και αξιόπιστα  αντίγραφα δεδομένων ασφαλείας

Δεν είναι μυστικό ότι η δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας στον υπολογιστή σας είναι ζωτικής σημασίας. Παραλείποντας αυτή τη διαδικασία αυτό θα μπορούσε να είναι δυνητικά καταστροφικό, είτε πρόκειται για προσωπικές φωτογραφίες, εταιρικά  έγγραφα ή οικονομικά στοιχεία, η απώλεια των εν λόγω στοιχείων θα μπορούσε να είναι καταστροφική. Στην πραγματικότητα, οι επιχειρήσεις που έχουν υποστεί απώλεια δεδομένων έχουν υποστεί μεγάλη καταστροφή ως αποτέλεσμα.

Εδώ είναι μερικές λύσεις και σκέψεις σχετικές με λύσεις ανάκτησης δεδομένων.


Backup σε Tape Drive
DataPro

Η λήψη αντιγράφων ασφαλείας σε tape drive απαιτεί σημαντικούς πόρους και μπορεί να είναι δαπανηρή. Οι ταινίες πρέπει να αλλάζονται καθημερινά και η συσκευή πρέπει να καθαρίζεται τουλάχιστον μια φορά το μήνα για να εξασφαλιστεί η σωστή λειτουργικότητα. Τέλος, οι ταινίες θα πρέπει να αντικαθίστανται ετησίως. Το κόστος για την συσκευή λήψης αντιγράφων καθώς και οι ταινίες έχουν ένα αρκετά υψηλό κόστος. Συνήθως η λήψη αντιγράφων σε ταινίες απαιτεί συχνή συντήρηση της συσκευής και επιπλέον έχουν πολύ υψηλό ποσοστό αποτυχίας.

Disk-to-Disk

Με τη συνεχή μείωση του κόστους της χωρητικότητας των σκληρών δίσκων, λύσεις backup disk-to-disk έχουν γίνει πιο βιώσιμες σήμερα. Η λήψη αντιγράφων ασφαλείας σε σκληρό δίσκο είναι πιο αξιόπιστη, ταχύτερη και πιο ασφαλής από άλλες μεθόδους λήψης αντιγράφων ασφαλείας. Τέτοιες λύσεις είναι συνήθως αυτοματοποιημένες και δίνουν τη δυνατότητα ταχύτερης επαναφοράς των δεδομένων από οποιαδήποτε άλλη λύση στην αγορά.

Το μειονέκτημα σε μια τέτοια μέθοδο όπως το CD-ROM ή ένας εξωτερικός σκληρός δίσκος είναι ότι πρέπει να φυλάσσεται σε ένα απομακρυσμένο σημείο, διαφορετικά  κάποια φωτιά, κλοπή, πλημμύρα ή άλλες φυσικές καταστροφές είναι πιθανές απειλές, στις οποίες, εάν καταστραφεί το εφεδρικό υλικό μπορεί να είναι πολύ δύσκολη η ανάκτηση δεδομένων.