213 014 70 94

Υποστήριξη σε όλη την Αττική

 • Αξιόπιστες υπηρεσίες

  υποστήριξης Η/Υ και
  περιφερειακών στο χώρο σας

 • Παροχή υπηρεσιών

  από εξειδικευμένους μηχανικούς
  σε πολύ χαμηλές χρεώσεις

 • Άμεση και αποτελεσματική

  τεχνική υποστήριξη
  σε οικιακούς και εταιρικούς χρήστες

 • Υπηρεσίες No fix / No fee!

  Καμία χρέωση εάν δεν γίνει
  επίλυση του προβλήματος


Δεσμευόμαστε


να σας παρέχουμε γρήγορα και φιλικά,  αξιόπιστες υπηρεσίες στις καλύτερες τιμές όποτε τις χρειάζεστε.

ΓΙΑ ΤΟ ΣΠΙΤΙ

Όλες μας οι υπηρεσίες έχουν ενιαία χρέωση


20 € / ώρα

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Επικοινωνήστε μαζί μας για να σας επισκευτούμε και να συζητήσουμε τις ανάγκες σας.