213 014 70 94

Υποστήριξη σε όλη την Αττική

 • Αξιόπιστες υπηρεσίες

  υποστήριξης Η/Υ και
  περιφερειακών στο χώρο σας

 • Παροχή υπηρεσιών

  από εξειδικευμένους μηχανικούς
  σε πολύ χαμηλές χρεώσεις

 • Άμεση και αποτελεσματική

  τεχνική υποστήριξη
  σε οικιακούς και εταιρικούς χρήστες

 • Υπηρεσίες No fix / No fee!

  Καμία χρέωση εάν δεν γίνει
  επίλυση του προβλήματος

Δίκτυα

Στοιχεία Επικοινωνίας

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας κάθε μέρα από Δευτέρα έως και Σάββατο από 09.00 π.μ έως 09.00μ.μ

213 014 70 94

info@datapro.gr

7 Λόγοι
για να καλέσετε την Datapro

 • Ερχόμαστε στο χώρο σας

  Ερχόμαστε στο σπίτι ή στο γραφείο και δίνουμε άμεσα λύση.

 • Εξυπηρέτηση Αυθημερόν

  Έχετε κάποιο επείγον πρόβλημα;
  Μπορούμε να επέμβουμε την ίδια ημέρα.

 • Εγγυημένη Εργασία

  Επιλύουμε κάθε σας πρόβλημα εγγυημένα και αξιόπιστα.

 • PCs,Laptops & Servers

  Οι εξειδικεύμενοι τεχνικοί μας υποστηρίζουν όλες τις τεχνολογίες.

 • Καθορισμένα Ραντεβού

  Καμία αναμονή, τα ραντεβού μας μαζί σας είναι συγκεκριμένα.

 • Χωρίς Ορολογίες,απλά Ελληνικά

  Εξηγούμε σε σας κάθε μας ενέργεια με απλά λόγια.

 • Αξιοπιστία & Εντιμότητα

  Όλες οι απαραίτητες εργασίες γίνονται παρουσία σας από τους εξειδικευμένους τεχνικούς μας.

Υποστήριξη σε όλη την Αττική
213 014 70 94

Εταιρικά Δίκτυα
DataPro

 

Δικτύωση (Networking)

Πολλές μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις στερούνται κάποιου επαγγελματία της πληροφορικής πλήρους απασχόλησης λόγω του οικονομικού βάρους. Εμείς ειδικευόμαστε στην παροχή υπηρεσιών σχετικών με δίκτυα. Οι πολύ καλά καταρτισμένοι μηχανικοί μας όχι μόνο επιλύουν τα καθημερινά ζητήματα αλλά και εξετάζουν τις γενικές επιχειρησιακές διαδικασίες και είναι σε θέση να προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για την αξιοποίηση της υποδομής σας.
Οι υπηρεσίες δικτύων περιλαμβάνουν
DataPro
 • Σχεδίαση και εγκατάσταση δικτύου
 • Αναβάθμιση δικτύου
 • Επανασχεδιασμό δικτύου
 • Εγκατάσταση / Παραμετροποίηση Ασύρματων Δικτύων
 • Ασφάλεια Ασύρματων Δικτύων
 • Ρυθμίσεις για βελτιστοποίηση απόδοσης δικτύου
 • Συντήρηση / επισκευή δικτύου
 • Εγκατάσταση δομημένης καλωδίωσης
 • Εγκατάσταση / Οργάνωση / Συντήρηση κεντρικών υπολογιστικών συστημάτων (Servers)
 • Αποκατάσταση προβλημάτων κεντρικών υπολογιστών