213 014 70 94

Υποστήριξη σε όλη την Αττική

 • Αξιόπιστες υπηρεσίες

  υποστήριξης Η/Υ και
  περιφερειακών στο χώρο σας

 • Παροχή υπηρεσιών

  από εξειδικευμένους μηχανικούς
  σε πολύ χαμηλές χρεώσεις

 • Άμεση και αποτελεσματική

  τεχνική υποστήριξη
  σε οικιακούς και εταιρικούς χρήστες

 • Υπηρεσίες No fix / No fee!

  Καμία χρέωση εάν δεν γίνει
  επίλυση του προβλήματος

Για το σπίτι

Στοιχεία Επικοινωνίας

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας κάθε μέρα από Δευτέρα έως και Σάββατο από 09.00 π.μ έως 09.00μ.μ

213 014 70 94

info@datapro.gr

7 Λόγοι
για να καλέσετε την Datapro

 • Ερχόμαστε στο χώρο σας

  Ερχόμαστε στο σπίτι ή στο γραφείο και δίνουμε άμεσα λύση.

 • Εξυπηρέτηση Αυθημερόν

  Έχετε κάποιο επείγον πρόβλημα;
  Μπορούμε να επέμβουμε την ίδια ημέρα.

 • Εγγυημένη Εργασία

  Επιλύουμε κάθε σας πρόβλημα εγγυημένα και αξιόπιστα.

 • PCs,Laptops & Servers

  Οι εξειδικεύμενοι τεχνικοί μας υποστηρίζουν όλες τις τεχνολογίες.

 • Καθορισμένα Ραντεβού

  Καμία αναμονή, τα ραντεβού μας μαζί σας είναι συγκεκριμένα.

 • Χωρίς Ορολογίες,απλά Ελληνικά

  Εξηγούμε σε σας κάθε μας ενέργεια με απλά λόγια.

 • Αξιοπιστία & Εντιμότητα

  Όλες οι απαραίτητες εργασίες γίνονται παρουσία σας από τους εξειδικευμένους τεχνικούς μας.

Υποστήριξη σε όλη την Αττική
213 014 70 94

Αναβαθμίσεις
DataPro

Κρατήστε τους οικιακούς υπολογιστές σας ή τους υπολογιστές της εταιρείας σας στη μέγιστη απόδοσή τους συνεχώς έχοντάς τους ενημερωμένους με τις τελευταίες εκδόσεις λογισμικού.

 • Αναβαθμίσεις συστημάτων υπολογιστών (resourse upgrade)
 • Αλλαγές σκληρών δίσκων, επέκταση μνήμης, αναβαθμίσεις κάρτας γραφικών κ.α.
 • Αλλαγές μητρικής πλακέτας (motherboard)
 • Αναβαθμίσεις λειτουργικών συστημάτων
 • Αναβαθμίσεις λογισμικού με νέες εκδόσεις (new versions)
 • Αναβαθμίσεις προγραμμάτων εφαρμογών
 • Αναβαθμίσεις προγραμμάτων Antivirus
Αναβαθμίζουμε τα παρακάτω λειτουργικά συστήματα:
DataPro
Microsoft
 • Microsoft Windows 10
 • Microsoft Windows 8
 • Microsoft Windows 7
 • Microsoft Windows VISTA
 • Microsoft Windows XP
 • Microsoft Windows Server 2016
 • Microsoft Windows Server 2012
 • Microsoft Windows Server 2008
Linux
 • Ubuntu
 • Fedora
 • Mint
 • Android
Apple
 • Mac OS
 • iOS