213 014 70 94

Υποστήριξη σε όλη την Αττική

 • Αξιόπιστες υπηρεσίες

  υποστήριξης Η/Υ και
  περιφερειακών στο χώρο σας

 • Παροχή υπηρεσιών

  από εξειδικευμένους μηχανικούς
  σε πολύ χαμηλές χρεώσεις

 • Άμεση και αποτελεσματική

  τεχνική υποστήριξη
  σε οικιακούς και εταιρικούς χρήστες

 • Υπηρεσίες No fix / No fee!

  Καμία χρέωση εάν δεν γίνει
  επίλυση του προβλήματος

Για την Επιχείρηση

Στοιχεία Επικοινωνίας

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας κάθε μέρα από Δευτέρα έως και Σάββατο από 09.00 π.μ έως 09.00μ.μ

213 014 70 94

info@datapro.gr

7 Λόγοι
για να καλέσετε την Datapro

 • Ερχόμαστε στο χώρο σας

  Ερχόμαστε στο σπίτι ή στο γραφείο και δίνουμε άμεσα λύση.

 • Εξυπηρέτηση Αυθημερόν

  Έχετε κάποιο επείγον πρόβλημα;
  Μπορούμε να επέμβουμε την ίδια ημέρα.

 • Εγγυημένη Εργασία

  Επιλύουμε κάθε σας πρόβλημα εγγυημένα και αξιόπιστα.

 • PCs,Laptops & Servers

  Οι εξειδικεύμενοι τεχνικοί μας υποστηρίζουν όλες τις τεχνολογίες.

 • Καθορισμένα Ραντεβού

  Καμία αναμονή, τα ραντεβού μας μαζί σας είναι συγκεκριμένα.

 • Χωρίς Ορολογίες,απλά Ελληνικά

  Εξηγούμε σε σας κάθε μας ενέργεια με απλά λόγια.

 • Αξιοπιστία & Εντιμότητα

  Όλες οι απαραίτητες εργασίες γίνονται παρουσία σας από τους εξειδικευμένους τεχνικούς μας.

Υποστήριξη σε όλη την Αττική
213 014 70 94

Συμβουλευτικές Υπηρεσίες
DataPro
Το κύριο έργο αυτών των υπηρεσιών είναι να συμβουλεύει τις επιχειρήσεις για τις καλύτερες στρατηγικές που μπορούν να ακολουθήσουν σχετικά με τις υποδομές των πληροφοριακών τους συστημάτων έτσι ώστε να ενισχύουν περαιτέρω τις επιχειρησιακές διαδικασίες τους.
Εξειδικευμένοι σύμβουλοι εργάζονται μαζί με τους πελάτες ώστε να καταχωρήσουν τις ανάγκες τους, να προσδιορίσουν τους στρατηγικούς τους στόχους και στη συνέχεια να σχεδιάσουν και να εφαρμόσουν λύσεις προσαρμοσμένες στις ανάγκες τους. Οι συμβουλευτικές υπηρεσίες βοηθούν στην ομαλή αναδιαμόρφωση της επιχείρησης, μέσα από το σχεδιασμό και την υλοποίηση ολοκληρωμένων λύσεων οργάνωσης και λειτουργίας.
Οι Συμβουλευτικές υπηρεσίες περιλαμβάνουν
DataPro
 • Σχεδιασμό Συστημάτων Πληροφορικής
 • Οργάνωση Συστημάτων Πληροφορικής
 • Ασφάλεια Συστημάτων Πληροφορικής
 • Σχεδιασμό μετάπτωσης δεδομένων
 • Σχεδιασμό εξάπλωσης Συστημάτων Πληροφορικής